Voordrachten, feest van herkenning

Voor groepen (verenigingen, studiekringen, bedrijven of sociëteiten) worden ‘Voordrachten’ verzorgd die in nauwe relatie staan tot kunst, schoonheid, cultuur, techniek en historie. Op een eigenzinnig en kritische wijze worden vraagstukken die met leven en beleving te maken hebben filosofisch, origineel en humoristisch belicht. Deze 45 minuten durende presentaties worden ondersteund met voorbeelden en herkenningen.

Waartoe zijn we op aarde?

Deze presentatie legt de nadruk op de waardes van het leven. De mens als onderdeel van de evolutie vormt vanuit de natuur cultuurvormen die soms haaks staan op een evenwichtige samenleving. Darwin en Freud hebben de inspiratie gevormd voor deze performance.

Wat is mooi?

Middels een speurtocht met onze waarnemingssensoren en het weten, wordt ‘mooi en lelijk’ van zijn subjectieve inhoud ontheven. Schoonheid is een kwestie van verhoudingen, harmonie en evenwicht. Kunst, cultuur en natuur vormen samen de basis om verwondering, esthetiek en beleving een plaats te geven.

Bouwen en Architectuur

Basis van deze presentatie vormt het gedachtegoed van de Benedictijner Monnik Dom Hans van der Laan. Wat is architectuur en op welke wijze beleven we de ruimte binnen de architectuur. Voorbeelden uit de geschiedenis en vergelijkingen tussen architectuurstijlen geven een boeiend beeld van het denken over bouwen.

NB:

Foto’s of video-opnamen die worden gemaakt tijdens workshops en/of andere bijeenkomsten, kunnen worden gebruikt voor reclamedoeleinden of plaatsing op de website of andere social media. Zijn er personen die niet wensen dat zijn of haar afbeelding op internet of andere media wordt gepubliceerd, dan dien dit vóór aanvang van de bijeenkomst schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de organisatie.