Al het beeldend werk van Harry Verhoeven ademt een sacrale sfeer uit en roept een mystiek gevoel op. De vraag of de natuur zich plooit naar de psyche van de cultuur of dat de cultuur zich ontwikkelt aan de hand van het natuur gebeuren dringt zich onwillekeurig op bij het zien van Verhoevens werk. Ze zijn uitersten en complementair en vertaald naar een originele beeldtaal. Harry Verhoeven (Dommelen) gebruikt thema’s die een schakel vormen tussen natuur en cultuur, zoals religie, erotiek, kunst en vergankelijkheid. Vorm en inhoud krijgen een sacrale lading.
Uit Artistieke Motieven‘.