De artistieke motieven en inspiratie, welke voeding geven aan het denken en handelen van Harry Verhoeven (14-11-1950), vinden hun oorsprong bij een intens historisch besef. Binnen dit proces is er niet alleen plaats voor de nalatenschap van de oude klassieken, de onstuimige middeleeuwen of de creaties van Rembrandt en Bach, maar vooral ook de denkbeelden die hij heeft overgehouden uit zijn eigen jeugdjaren: de fysieke ervaring binnen het katholieke kerkgebouw en de daarbij behorende religie en rituelen. Verhoeven (Dommelen) zoekt naar de schoonheid die opgesloten zit in de materialen en geeft er via ambachtelijk vakmanschap een sacrale en mystieke lading aan. Het spel en wisselwerking tussen natuur en cultuur zijn terug te vinden in de thematiek en vormgeving.”.

In 2017 werd hij voor zijn betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij op het gebied van kunst en ambacht door het Prins Bernard Cultuurfonds onderscheiden met de “BRABANT BOKAAL”

Meer lezen? Klik hier.

Hier vind je verschillende werken van Harry Verhoeven.