Artistieke motieven

Wat kunst is, het maken en het nut ervan, is in vele vormen gedefinieerd. De mening hierover wordt ook bepaald door de periode en de plaats waarin de kunst een rol speelt.
“Een ding is zeker, kunst moet zijn tijd vertegenwoordigen. Een goed kunstenaar voelt de tijdsgeest aan, al dan niet bewust, en geeft mede richting aan die tijdsgeest”, aldus beeldend kunstenaar Harry Verhoeven, een markante persoonlijkheid die ‘geleefd’ wordt door de kunst en inhoud geeft aan ‘studio Eyckehorst’.

De artistieke motieven en inspiratie die voeding geven aan het denken en handelen van Harry Verhoeven vinden hun oorsprong vanuit een intens historisch besef. Binnen dit historisch denkbeeld speelt zijn jeugdervaring met de fysieke kerk en de daarbij horende religie een grote rol. Al het beeldend werk van Harry Verhoeven ademt een sacrale sfeer uit en roept een mystiek gevoel op. De vraag of de natuur zich plooit naar de psyche van de cultuur of dat de cultuur zich ontwikkelt aan de hand van het natuur gebeuren dringt zich onwillekeurig op bij het zien van Verhoevens werk. Ze zijn uitersten en complementair en vertaald naar een originele beeldtaal.

Harry Verhoeven (Dommelen) gebruikt thema’s die een schakel vormen tussen natuur en cultuur, zoals religie, erotiek, kunst en vergankelijkheid. Vorm en inhoud krijgen een sacrale lading. Hij maakt gebruik van de typische vrije eigenschappen van het mens zijn, maar zet zich af tegen de onvrijheid die het mens zijn inhoud.
Zijn beeldtaal is toegankelijk en zijn maaksels hebben geen behoefte aan een dwingende naam. Zij lijken de evolutie als een religieus gebeuren te eren.
Zijn oeuvre (twee en drie dimensionale vormen) kenmerkt zich door een zeer grote verscheidenheid, zijn monumentaal en vindingrijk.

Met zijn technische bagage en kennis van materialen begeeft hij zich op het pad van zowel de vrije alsmede de toegepaste (monumentale) kunsten. In 2017 werd hij voor zijn betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij op het gebied van kunst en ambacht, door het Prins Bernard Cultuurfonds onderscheiden met de ‘BRABANT BOKAAL’.