Beelden en Sculpturen: CortenStaal

Van oudsher worden heldendaden, grafplaatsen en belangrijke gebeurtenissen gemarkeerd door middel van opgerichte markeringen. Deze monumenten leggen een herinnering vast. Dodenakkers zijn hierin duidelijk oververtegenwoordigd. Binnen het oeuvre Van Harry Verhoeven (14-11-1950) spelen ‘Steles’ zonder een koppeling aan een belangrijk geschiedkundig voorval een grote rol. Zij vormen architectuur, leggen een verbinding met klassieke vormen en symboliseren en markeren zijn eigen leven. Deze monumentale sculpturen zijn gemaakt van corten-staal en sieren menig openbaar gebied of privédomein. Een ander belangrijk thema vormen zijn dierfiguren. De geabstraheerde vormgeving wordt versterkt door nauwkeurige arabeske lijnen en zuivere verhoudingen, gebaseerd op natuurwetten.

In 2017 werd hij voor zijn betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij op het gebied van kunst en ambacht door het Prins Bernard Cultuurfonds onderscheiden met de “BRABANT BOKAAL”