Harry Verhoeven, op 14 november 1950 in Goirle geboren, wist al vroeg dat zijn leven bepaald zou worden door kunst. De omgeving van het ‘Rijke Roomse Leven’ en de puberale beleving van de creatieve jaren zestig, vormden de basis van zijn unieke beeldtaal. Beleving van schoonheid in relatie tot emotie zou het fundament vormen van een veelzijdige ontwikkeling. Zijn speurtocht naar het waarom van de verschijnselen bracht zijn geest op een abstracter niveau en ontwikkelde zich naar een geheel eigen levensvisie. Via de bouwwereld, architectuur en het onderwijs wist hij zijn ruimtelijke voorstellingsvermogen in relatie te brengen met de diepere psyche en beleving van het mens zijn. Zijn grote bewondering en studie van het erfgoed van de Benedictijner monnik Dom Hans van der Laan heeft hierin zeker een rol gespeeld.

Verwondering en ambacht

Ervaring, beleving en het waardebesef van de historie en natuur in relatie tot de evolutie, vormen de voedingsbodem van zijn esthetische zien en zijn kunnen. Zijn werk roept verwondering op, verwondering door de beleving van het vakmanschap, de originele beeldtaal, idee en de materiaalgevoeligheid. Hij volgde zijn opleiding aan de academie voor beeldende vorming in Tilburg. Zijn sculpturen verraden, zonder aan inhoud te verliezen, een grote mate van ambachtelijkheid. Hij woont en werkt in Bergeijk. Naast zijn atelieractiviteiten verricht hij advies- en managementwerkzaamheden en bemiddelt hij bij kunstaankopen.

De verwondering van het maken

In 2007 verscheen van zijn hand een omvangrijk geïllustreerd boek over de historie van het bouwonderwijs met als titel “De verwondering van het maken”. Na drie maanden was de eerste oplage (3500 exemplaren) uitverkocht, waarna de tweede druk werd uitgebracht. Verhoeven wil een rijk cultureel erfgoed, zoals het ambachtelijk maken als onderdeel van cultuur en zingeving aan het bestaan, via het onderwijs weer in ere te herstellen.

Boek bestellen

TechniekHuys

Harry Verhoeven is de bedenker, ontwerper en ontwikkelaar van het *techniekHuys in Veldhoven. Dit bijzonder belevingscentrum, waar diverse partijen op het snijvlak van educatie en arbeidsmarkt elkaar versterken, geniet bekendheid in geheel het land. Naast de faciliteiten voor 15 verschillende beroepsopleidingen op MBO-niveau, bevat het complex ook de huisvesting van de Veldhovense automatiseerder SIMAC.